سید علی آقازاده با اشاره به وضعیت صنعت خودرو و انحصار آن در اختیار دو خودروساز کشور اظهار کرد: دو شرکت خودرو سازی، بازار و اقتصاد را به صورت انحصاری تحت سیطره گرفته و موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده‌اند.

وی با تاکید بر لزوم بیرون آمدن صنعت خودرو کشور از انحصار دو شرکت خودروسازی گفت: صنعت خودروسازی ایران با مسائل و مشکلات بسیاری مواجه بوده و یکی از مهم‌ترین مشکل این صنعت در شرایط کنونی انحصاری بودن آن است.

نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید دست مافیا از خودروسازی کوتاه شودافزود: جامعه و اقتصاد کشور به گروگان دو شرکت خودروسازی درآمده که این امر موجب اجحاف وظلم به مردم شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی راه نجات صنعت خودروسازی خروج از انحصار آن است، بیان کرد: خودروسازان باید طوری برنامه ریزی می‌کردند که خودروی با کیفیت و ارزان قیمت در اختیار مردم قرار دهند، نه اینکه قیمت به صورت افسارگسیخته افزایش و کیفیت نیز کاهش پیدا کند.

آقازاده با اشاره به اینکه به لحاظ کمی و کیفی باید به صنعت خودرو توجه ویژه‌ای صورت بگیرد، افزود: نبود قطعات، صنعت خودروسازی را با مشکلات فراوانی مواجه کرده  که می توان با وارد کردن قطعات مورد نیاز از مشکلات این بخش نیز کاسته شود.

وی  کیفیت را به عنوان یکی از چالش‌های مهم این صنعت دانست و گفت: درست است که تحریم  بر صنعت خودروسازی تاثیر گذاشته اما باید روند ارتقا کیفیت را تسریع و با تلاش مضاعف تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.

نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر انجام اقدامات موثر در جهت اصلاح اقتصاد این صنعت تصریح کرد: تقویت و تدوین قوانین در راستای افزایش کیفیت صنعت خودرو در داخل برای جلوگیری از خروج ارز، افزایش اشتغال و تولید در دستور کار قرار دارد، اما اگر عزمی در اجرای این قوانین از سوی خودروسازان مشاهده نگردد ناگزیر به واردات هستیم تا بخش اعظمی از انتظارات مردم برطرف شود.

وی با تاکید براینکه واردات خودرو به کشور باید ساز و کار مناسبی داشته باشد، خاطرنشان کرد: اگر مشاهده‌ شود که واردات، ضربه کمتری نسبت به  وجود مافیا و انحصار خودروسازی به اقتصاد کشور می‌زند، ناچاریم به واردات هم فکر کنیم‌.