فرمانده انتظامی گیلان گفت :

در اجرای طرح برخورد با محتکران ، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان ، یک انبار مواد غذایی احتکار شده را در شهر صنعتی شهرستان رشت شناسایی کرده و با حکم قضایی در بازرسی از این انبار ، ۸۲ هزار ۸٠٠ قوطی تن ماهی احتکار شده به ارزش ۱۲ میلیارد و ۴۲٠ میلیون ریال کشف و ضبط کردند.

صاحب ۵٠ ساله این انبار احتکاری به مراجع قضائی معرفی شد.