بر اساس شنیده ها در گیرودار انتخاب استاندار گیلان نامی جدید مطرح شده است.

سردار سید علی آقازاده منتخب مردم شهرستان رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی چهره ای آشنا در استان گیلان است که اینروزها احتمال در دست گرفتن استانداری گیلان برای وی هر روز قوت می‌گیرد.