با ابلاغ استاندار گیلان، «ابوالحسن سیمائی» به سمت «شهردار خمام» منصوب شد.

با توجه به عملکرد «سیمائی» در پست های پیشین مانند بخشداری «سنگر و لشت نشا» وی توانست در مدت زمان کمتری، حکم خود را دریافت نماید.