در جلسه هیات دولت دکتر عباسی بعنوان استاندار گیلان انتخاب شد.

وی یک گزینه بومی و متولد ۱۳۴۰، روستای هلوکله بخش چابکسر، شهرستان رودسر است.

او وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در سال پایانی به مدت کمی وزیر دولت محمود احمدی‌نژاد بوده‌است.

پیش از آن نیز معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگی رودسر و املش را در ادوار هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی بر عهده داشت.