آیا نسیم سازندگی به گیلان ما خواهد وزید، این جمله می تواند هم بصورت پرسشی و هم خبری طرح شود این دیگر به رویدادهای آتی بستگی دارد تا ما بتوانیم با شوق خبر وزش نسیم سازندگی به گیلان را به اطلاع یکدیگر برسانیم و یا با اندوهی قدیمی برای صدها بار از خود و مسوولان بپرسیم گیلان به جایگاهی که استحقاقش را دارد می رسد؟

واقعیت اینست که برخورداری یک استان از منابع طبیعی و فرصت های خدادادی لزوما نمی تواند به پله ترقی منطقه تبدیل شود استان هایی فاقد امکانات بنا به دلایل سیاسی و ارتباطاتی که فرزندان آن استان برقرار کردند و با اتحاد و همدلی در ادوار حاکمیت چپ و راست استان شان را متنعم ساختند اما استانهایی هم هستند که با برخورداری از همه گونه امکانات و حتی زیرساخت ها دقیقا به دلیل عدم توافق مردان و زنان عرصه مدیریت و سیاست به جایگاهی که شایسته اش هستند نایل نشدند آنهم یک مخرج مشترک بنام منافع منطقه و مردم بومی ساکن در استان شان است.

این دیگر از بد اقبالی های مردم یک استان است که فرزندانش با گرایش های مختلف سیاسی بجای آنکه بر این حداقل یعنی رشد و تعالی استان شان فارغ از هرگرایشی که دارند توافق کنند سپس در چارچوبی مدنی به رقابت سیاسی هم بپردازند رقابت سیاسی و بعضا باندی و قبیله ای بر منافع منطقه و حتی منافع ملی می چربد. واقعیت اینست که در هیچ کجای جهان با یک گل بهار نشده است نمی توان برای رشد و توسعه استان ها بهر دری نزد و بذر توسعه را در سراسر کشور نکاشت سپس توقع داشت کشور به توسعه دست یابد کشور متشکل از همین استان های بزرگ و کوچک با ظرفیت های کم و زیادشان است.

اگر می خواهیم کشوری توسعه یافته ،پایدار و درونزا داشته باشیم باید از تمرکززدایی آغاز کنیم دولت ها باید بخشی از اختیارات اجرایی شان را به نمایندگان عالی شان در استان ها،شوراهای شهر و روستا و بویژه شورای استان و همچنین مجمع نمایندگان هر استان واگذار کنند. برنامه های سالانه و پنجساله لازم است از دامنه نوشته شده به قله برسد نه اینکه عده ای در مرکز کشور برای دورترین نقاط کشور برنامه بنویسند بی آنکه اشراف کافی بر نقاط ضعف و قوت اقصی نقاط کشور داشته باشند.

برای حصول بدین مقصود لازم است در گام نخست از مدیران بومی دلسوز،توانمند و مسلط به وضعیت استان ها برای استانداری استفاده شود شناخت این مدیران از حوزه کاری شان و اشراف بر کمبودها از یکسو و ظرفیت ها از سوی دیگر می توانند بسترساز گام بعدی یعنی واگذاری بخشی از اختیارات به مدیران اجرایی در استانها باشد. بی تردید تمرکززدایی نه تنها به انسجام ملی خدشه ای وارد نخواهد کرد بلکه با رشد و توسعه همه جانبه استانها ،همه کشور به قله های رفیع پیشرفت که مقوم وحدت ملی ست نایل خواهد شد.

با انتصاب دکترعباسی با سابقه عضویت در کابینه بعنوان مدیرارشد اجرایی در سطح کشور اولین گامی که بدان اشاره شد بدرستی در استان توسعه نیافته مان برداشته شد. دکتر عباسی با سوابق مدیریتی در سطوح مختلف و با توجه به اینکه فرزند منطقه است نور امید را در دل دلدادگان بدین آب و خاک روشن ساخت. امید می رود ایشان دستی فراخ برای انتخاب همکاران شان داشته باشند تا با بهره گیری از تمام ظرفیت های استان مان بتوانیم طلسم درجازدگی را شکسته و یکبار برای همیشه از دورباطل بسلامت بگذریم این گفتار بدین معنا نیست که قبل از این و در دولت های گذشته هیچ گامی برای ترقی استان برداشته نشده است بلکه تمام سخن در اینجاست که با همه گام هایی که برداشته شد هنوز گیلان از بالاترین نرخ های مهاجرت های سه گانه از روستا به شهر ،از گیلان به اقصی نقاط کشور و مهاجرت به آنسوی مرزها برخوردار است. اگر نگاهی به آمار اعتیاد،ازدواج و طلاق،نرخ بیکاری،اشتغال به مشاغل کاذب،کمبود نقدینگی،کاهش شدید سرمایه گذاری در استان و دهها مشکل دیگر بیفکنیم به این نتیجه می رسیم که همه آن تلاش های بعضا در خور تقدیر نتوانسته ما را به سرمنزل مقصود برساند منزلی که هنوز مقصدمان است و با انتخاب دکتر عباسی امیدواریم اینبار تلاش ها در حد تکاپو باقی نمانده به نتیجه مطلوب رسیده بطوریکه مردم صبور و نجیب استان ترقی و پیشرف را در زندگی شان بوضوح لمس کنند به امید آنروز!